EĞİTİM MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

EDUC, Türk eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olan İngilizce eğitiminde yaşanan sorunlara karşı öğrenciler, veliler ve okullar için farklı bir eğitim anlayışı ile etkin çözümler sunmayı kendine amaç edinmiştir.

Öğrenciler İçin

EDUC yıllardır, Türkiye’de eğitim dili İngilizce olan vakıf üniversiteleri (İstanbul Bilgi, Bahçeşehir, Yeditepe, Işık, Koç, Sabancı…) ve devlet üniversiteleri (İTÜ, Boğaziçi…) hazırlık yılında, İngilizce altyapı eksikliği, uyum sorunları ve okul sistemlerinin temposundan kaynaklanan sorunlara çok kısa zamanda alternatif öğretim yöntemleri ile ile etkin çözümler üretmektedir.
01

Veliler İçin

Aynı zamanda, Türkiye şartlarında çocuklarını vakıf üniversitelerinde okutmaya çalışan velilerin sıkıntılarına duyarlıdır. Hazırlık yılında sene tekrarı ile ortaya çıkabilecek maddi riski en aza indirmek EDUC’un temel amaçlarından biridir. EDUC’ta alınacak eğitim ile başarısızlık riski ortadan kalkacak ve öğrenciler hazırlık senesini tekrar etmek zorunda kalmayacaklardır.
02

Okullar İçin

EDUC okulların öğrenci kaybını engellemek gibi bir misyona sahiptir. EDUC’tan eğitim alan öğrenciler hazırlık geçme sınavlarında başarılı olarak bölümlerine devam etme şansı yakalarlar.
03
METODUMUZ

EDUC günceldir. Akademik İngilizce’nin en önemli araçlarından olan akademik makalelerde sıklıkla karşılaşılabilecek küresel ısınma, küreselleşme, kadın-erkek eşitliği gibi bir çok konuda güncel içerik sunan günlük gazete ve dergilerden (NY Times, BBC, The Guardian, The Economist) ve Harvard, Oxford ve MIT gibi üniversitelerin yayınlarından faydalanılarak öğretim yapılır. Bu güncellik, öğrencilerin dil öğrenimiyle ilgili korku ve endişelerini oldukça hafifletmektedir.

EDUC öğrencilerin okudukları okulların eğitim sistemlerini yakından tanır ve bu sistemlere uygun çözümler sunar. Her okulun farklı bir eğitim anlayışı vardır. Hazırlık geçme sınavlarına hazırlanma süresinin kısalığı düşünüldüğünde sisteme uygun çözümler sunmanın önemi daha da iyi anlaşılacaktır.

EDUC, motivasyonun ve öğrenci ile iletişimin hazırlık yılındaki öneminin farkındadır. EDUC eğitmenleri, öğrenciler ile aynı seviyede iletişim sağlayarak üst düzeyde bir motivasyon sağlarlar. Eğitim sektöründe çok zayıflamış olan eğitimci kimliğinin özveri ve samimiyetini yansıtmak EDUC’un en önemli özelliğidir.

EDUC ACADEMY
TEMEL PRENSİPLERİ
EDUC ACADEMY
FOTOĞRAF GALERİSİ
Bilgi Formu