KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yukarıda, EDUC Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınızla iletişim kurulabilmesi ve talep ettiğiniz süreçlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.4’te yer alan ilkelere, m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olarak işlenecektir. Kullanım amacının ortadan kalkması yahut EDUC Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürenin dolması halinde derhal imha edilecektir. Detaylı bilgilendirme için lütfen Web Sitemizin “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı bölümünü inceleyiniz.

Bilgi Formu