Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. Son verilere göre yılda 3 dönem yapılması öngörülmektedir.

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan bir sınav olsa da günümüzde yurt içinde neredeyse tüm alanlarda yabancı dil bilgisi seviyesinin temel ölçütü olarak kabul edilmektedir.

YDS’de, yabancı dil bilgisini ;

  • gramer
  • okuma
  • okuduğunu anlama ve kelime bilgisi

açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

Hem YDS hem e-YDS de 80 soru bulunmakta ve bu 80 soruya karşılık 180 dakika sınav süresi vermektedir. Sadece doğru cevaplar dikkate alınmaktadır.

YDS’ye ve E-YDS ‘ ye kimler girebilir ve nerelerde kullanılır.

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

 YDS  / e-YDS arasındaki tek fark e-YDS ‘nin bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. Sınav soruları, sınav süresi, sonuçların geçerlilik durumu gibi tüm konularda her iki sınavda tamamen aynıdır.

YDS  / e-YDS ‘de alınacak puanlar ÖSYM Başkanlığı, herhangi bir dönemde alınacak YDS puanının süresiz geçerli olacağını bildirmiştir. Ancak üniversitelerin, özel ya da resmi kurumların bu konuda farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle, YDS sonuçlarının geçerliliği konusunda ilgili kurumdan bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.

 ÖSYM Başkanlığı, YDS’nin dil tazminatı için 5 yıl süreyle geçerli olacağını açıklamıştır.

YÖKDİL

YÖKDİL ise genellikle yılda 2 defa yapılıyor. Bazı yıllar 3 defa yapıldığı da oldu. YDS’ye oranla çok daha az yapılan bir sınav.

En büyük fark YÖKDİL’in 3 ayrı alanda yapılıyor olması. YÖKDİL sınavına fen, sosyal veya sağlık alanlarından birini seçerek giriyorsunuz. Okuma parçaları seçtiğiniz alanla sınırlı oluyor.

İki sınavın soru tipleri hemen hemen aynı. Sadece birkaç fark bulunuyor. YÖKDİL’de YDS’de olan Dialog (Diyalog Tamamlama) ve Restatement (Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma) soru tiplerinden soru çıkmıyor.

Bilgi Formu