ITU PROFICIENCY

ITU PROFICIENCY

İTÜ hazırlık sınavı Eylül, Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 4
defa yapılmaktadır.

Bir gün arayla yapılan iki oturumdan oluşur. İlkinden en az 30 alan öğrenci ikinci
oturuma girmeye hak kazanır. Lisans, yüksek lisans ve yatay geçiş öğrencilerinin hepsi aynı sınava girer.

Geçme notu lisans öğrencileri için iki aşamanın toplam 60 puan, yüksek lisans için
ise toplan 65 puandır.

İTÜ PROFICIENCY 1. Aşama

Toplam süresi 120 dakika ve 60 puan değerindedir.

Restatement

15 sorudan ve 15 puanlık restatement bölümünde verilen cümleye şıklardan anlamca en
yakın olanı bulmanız istenir. Gramer ve kelime bilginiz test edilir.

Reading

30 sorudan ve 45 puanlık reading bölümlerinden oluşmaktadır. Toplam dört adet okuma
parçası vardır ve her birinden 7-8 soru sorulur. Bu bölümde uzun bir metinden istenilen
bilgiyi doğru olarak ve birkaç okuma tekniklerini kullanarak çözmeniz istenir.Karşınıza
çıkacak metinler hep akademik yapıda olduğu için kompleks cümle yapısına alışık
olmanız gerekmektedir.

İTÜ PROFICIENCY 2. Aşama

Writing 

3 adet yazma konusu alt başlıkları ile verilir ve 60 dakika sürer. Bunlardan birini
seçmeniz ve bunlarla ilgili 250-350 kelime kullanarak bir paragraf yazmanız istenir.
Ne yazacağınız konusunda stratejinizi iyi belirleyin ve akademik deneme yazma
yapısını iyi öğrenmeniz gerekmektedir.

Listening 

Akademik bir konu hakkında 9-10 dakikalık kayıt dinletilir ve bununla ilgili çoktan
seçmeli 10 soru sorulur. Her soru 2 puan değerindedir. Dinleme bölümü note-taking
biçimindedir. Öğrenciler dinlerken kendilerine dağıtılan konu başlıkları altına not
alırlar. Dinleme parçası bittikten sonra sorular dağıtılır ve aldığınız notlara göre
sorular cevaplanır.

    Bilgi ve Başvuru için
    BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
    Bilgi Formu